Конспекти уроків

Вступне слово

    У  процесі розбудови сучасної правової держави шкільний курс «Основи правознавства»  набуває великого значення для  формування правової культури і навичок молодої людини, її вміння  захищати загальновизнані суспільні цінності.  У світлі цього завдання досить актуальним є формування критично мислячого школяра засобами шкільної правової освіти. Адже знання, що їх засвоює критично мисляча людина, постійно  диференціюються  й систематизуються  з точки зору  ступеня  їх істинності, вірогідності, достовірності.

    Запропоновані конспекти уроків  правознавства «Що таке конституція?» (9 кл.), «Загальні засади конституційного ладу України» (10 кл.), «Кримінальне право. Поняття та ознаки злочину» (10 кл.), «Правосуддя, судова влада в Україні» (10 кл.), «Культурні права та свободи» (10 кл.) розроблені на основі чинних навчальних програм О. Пометун, Н. Ремех «Правознавство (практичний курс). 9 клас», С. Ратушняк, Н. Ремех, «Правознавство. 10-11 клас»  та ілюструють  методичні підходи, навчальні прийоми  відповідно до  обраної теми досвіду «Формування критично мислячої особистості засобами шкільної правової освіти».

    У розробці представлено різні  типи уроків: вивчення нового матеріалу, формування  умінь і навичок,  комбінований урок. Пропоновані уроки поєднують  різноманітні види діяльності. До структури уроків включені такі прийоми: «Гамбургер», «Сенкан», «Знаю – хочу дізнатися – дізнався», «Діаграма Венна», «Історична довідка», «Мозковий штурм», «Відкритий мікрофон», «Народна трибуна»,  «Навчаючи вчуся», «Знайди зайве», «Читання з позначками». Серед словесних методів навчання – розповідь, різні види бесід (вступна, повідомляюча, бесіда-повторення,  контрольна, евристична, репродуктивна), дискусія. При вивчені  нових тем  використано методи роботи з підручником та нормативно-правовими актами. Уроки насичені наочними методами навчання з метою ілюстрування, демонстрування та організації самостійного спостереження. Загалом  конспекти  уроків побудовані на симбіозі наочних, словесних, практичних методів.

Таким чином, особлива увага приділяється  розвитку таких мисленнєвих операцій учнів, як аналіз, синтез та оцінювання в роботі з різними джерелами інформації; формуванню навичок учнів   ефективно здійснювати пошук інформації, використовуючи різні тексти і джерела; структурувати, систематизувати та критично оцінювати її;  аргументувати власну думку; конструювати власне висловлювання  в усній та письмовій формах.

 

№1 Загальні засади конституційного ладу України.docx
№2 Кримінальне право.pptx
№2 Кримінальне право.doc
№3 Культурні права та свободи.docx
№4 Правосуддя, судова влада.docx
№4 Правосуддя, судова влада.pptx
№5 Що таке конституція.docx